Belasting aftrek onderhoudskosten rijksmonument


Voor eigenaren van een rijksmonument is het mogelijk (een deel van) de onderhoudskosten als aftrekposten op te voeren bij de belastingaangifte, mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Eigenaren kunnen de zogenaamde ‘drukkende onderhoudskosten’ als aftrekposten opvoeren bij de belastingaangifte. Dit zijn de kosten voor onderhoud die een eigenaar maakt, verminderd met het bedrag van eventuele subsidies of verzekeringsuitkeringen. De Belastingdienst stelt deze ‘drukkende onderhoudskosten’ voor de start van het onderhoud vast.
http://www.belastingdienst.nl/rijksmonumenten