Tijdelijk handelingskader voor PFAS


Per 1 oktober moet er landelijk bij het baggeren en grondverzet worden gemeten hoeveel PFAS aanwezig zijn in de bodem. Daar waar de bagger of grond in landelijke gebied (functie landbouw en natuur) wordt neergelegd moet ook een dergelijke meting plaatsvinden.

In het 'Tijdelijk handelingskader' zijn strenge toepassingsnormen voor het hergebruik van PFAS houdende grond en bagger vastgelegd. Voor werkzaamheden waar sprake is van grondverzet betekent dit dat rekening gehouden moet worden met de uitkomst van PFAS metingen.

Situatie in regio Midden-Holland

Ook in onze regio is er sprake van diffuse belasting. Diffuse belasting betekent dat er sprake is van meestal relatief lichte verontreinigingen in de bodem over grote oppervlakten in de regio.

Als u wilt weten wat de situatie is in uw gemeente dan kunt u contact opnemen met de ODMH, vakgroep Bodem via 088 54 50 000 of per mail: grondverzet@odmh.nl.

Links naar meer informatie