Bodemonderzoek bij bedrijven


De ODMH ziet er op toe dat bedrijven de bodem niet verontreinigen met stoffen die niet in de bodem thuishoren. Voorkomen is beter dan genezen, dus preventie is een belangrijk uitgangspunt. Van alle activiteiten bij een bedrijf wordt door de omgevingsdienst nagegaan of bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: een lekbak of een vloeistofdichte vloer.

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een hulpmiddel om te bepalen of voorzieningen noodzakelijk zijn. De NRB laat ruimte voor maatwerk per geval en een eigen interpretatie. Veel hangt af van de situatie ter plaatse. In veel gevallen is ook een bodemonderzoek noodzakelijk. Om op uniforme wijze toe te zien op bodemonderzoeken bij bedrijven, is een notitie opgesteld waarin is omschreven hoe de ODMH omgaat met:

  • opslag van kleine hoeveelheden stoffen
  • nulsituatie-onderzoek na langere tijd
  • bodemonderzoek bij vloeistofdichte vloeren
  • beoordeling van eindsituatie-onderzoek
  • terugsaneerwaarden bij een bodemsanering
  • grondwatermonitoring bij olie-water-afscheiders

Klik hier voor de Notitie Beleidsregels (pdf, 733 kB).