Ontwerpbesluit brandveilig gebruik Zaagmolenpad 1 te Zevenhuizen


Ter inzage: het ontwerpbesluit voor het wijzigen van de bestaande omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor kinderopvang op de locatie Zaagmolenpad 1 in Zevenhuizen

Kenmerk: 2022200141

Onderstaande documenten zijn beschikbaar van 16 september 2022 tot en met 28 oktober 2022.