Ontwerpbesluit Tweede Bloksweg 54 B in Waddinxveen


Ter inzage het ontwerp besluit ambtshalve wijzigen voorschrift(en) omgevingsvergunning  op het perceel Tweede Bloksweg 54 B in Waddinxveen.

Kenmerk : V-2021-007299.

Onderstaande documenten zijn beschikbaar van 28 februari tot en met 11 april 2023.