Ontwerpbesluit dempen watergang Burgemeester Ten Heuvelhofweg 19 Hazerswoude-Dorp


Ter inzage: het ontwerpbesluit voor het dempen van een watergang op de locatie Burgemeester Ten Heuvelhofweg 19 te Hazerswoude-Dorp

Kenmerk: 2022226780

Onderstaande documenten zijn beschikbaar van 21 oktober 2022 tot en met 2 december 2022