Ontwerpbesluit dempen watergang Loeteweg t.o. van nr. 40 Hazerswoude-Dorp


Ter inzage: het ontwerpbesluit voor het toepassen van houtachtig materiaal voor het dempen van een watergang op de locatie Loeteweg ten oosten van nr. 40 in Hazerswoude-Dorp.

Kenmerk: 20222274562

De onderstaande documenten zijn beschikbaar van 17 november 2022 tot en met 29 december 2022.