Besluit 10.63 Oostkanaalweg ONG in Ter Aar


Ter inzage: Besluit 10.63 toepassen van houtachtige materialen op de locatie Oostkanaalweg ongenummerd in Ter Aar, kadastraal perceel nummer 2604, sectie B, gemeente Ter Aar.

Kenmerk: 2023-00017013

Onderstaande stukken zijn beschikbaar vanaf 12 februari tot en met 25 maart 2024.