Ontwerpbesluit Zuider IJsseldijk 2A in Gouda


Ter inzage: het ontwerpbesluit voor het veranderen van het hoogspanningsstation aan de Zuider IJsseldijk 2a / Provincialeweg 70 te Gouda.

Kenmerk: 2023-00008777

Onderstaande stukken zijn beschikbaar vanaf 14 mei 2024 tot en met 25 juni 2024.