Ontwerpbesluit Europaweg 6 in Bodegraven


Ter inzage: Ontwerpbesluit voor het vervaardigen van voedingsmiddelen zoals frisdranken en bier op de locatie Europaweg 6 in Bodegraven.

Kenmerk: V-2022-004355

Onderstaande stuk is beschikbaar van 17 oktober tot en met 28 november 2023.