Productenboek


Alle producten en diensten die door de ODMH geleverd kunnen worden, zijn opgenomen in twee productenboeken: Het Productenboek Milieu en het Productenboek Bouw- en Woningtoezicht.

Een productenboek is te vergelijken met een catalogus waaruit een opdrachtgever op basis van een omschrijving van het product en de prijs zijn keuze kan maken.

In de productenboeken worden alle werkzaamheden die door de omgevingsdienst  kunnen worden uitgevoerd duidelijk omschreven. Dit kunnen wettelijke taken zijn zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook optionele diensten zoals milieueducatie.  Daarnaast wordt per product de methode van afrekening genoemd en indien van toepassing de hoogte van het kental.

Beide productenboeken kennen drie verschillende afrekenmethoden: producten die per kental worden afgerekend, regionale producten (werkzaamheden die voor alle deelnemers gezamenlijk worden uitgevoerd en afgerekend worden naar inwoneraantal ) en maatwerkproducten.

Jaarlijks wordt er met iedere opdrachtgever, op basis van het productenboek, een jaarprogramma afgestemd.