Planning & Control


De spelregels rondom planning en control zijn vastgelegd in de Nota Planning en Control.

De cyclus van planning en control is bedoeld om duidelijke afspraken te maken tussen de deelnemende gemeenten, de Provincie Zuid-Holland en de ODMH met betrekking tot verantwoordelijkheden over de sturing (planning), de beheersing en de verantwoording (control) van de werkzaamheden van de ODMH.

Planning en Control cyclus