Vergaderingen 2020


Het AB vergadert in 2020 op de volgende data en tijdstippen:

  • 19 maart, 14.00 - 16.30 uur, inclusief thema
  • 18 juni,14.00 - 15.30 uur
  • 29 oktober, 14.00 - 16.30, inclusief thema
  • 10 december, 14.00 - 15.30 uur