Vergaderingen 2019


De vergaderdata van het algemeen bestuur in 2019 zijn:

  • 14 maart
  • 20 juni
  • 31 oktober
  • 12 december