Vergaderingen 2017


Vergaderdata van het algemeen bestuur in 2017: