Studie Veerstalblok/Veenweidepark


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Terrein van GOUDasfalt
Doelgroep

Studenten van de opleiding Landscape & Environment management (LEM) van de Hogeschool Inholland Delft.

Omschrijving

Een studieproject dat het Gouds Watergilde samen met Hogeschool Inholland organiseert. De opleiding is een groene opleiding en houdt zich bezig met het inrichten en beheren van natuur en landschap, inclusief stedelijk groen en stad-landovergangen. Er wordt samengewerkt met het werkveld en hebben hiervoor samen met o.a. een aantal Groene Hart-gemeenten en Stichting Groene Hart,  de Groene Hart academie opgericht (http://www.groenehartacademie.nl/)

Meer informatie

De studenten moeten voor het Veerstalblok en Veenweidepark ruimtelijke scenario’s maken en deze uitwerken in een inrichtingsplan / ruimtelijk ontwerp.

Het idee is dat de groep studenten met een frisse blik naar het gebied gaat kijken en verschillende toekomstscenario’s voor het gebied ontwikkelt en uitwerkt in ontwerpvoorstellen. Rekening houdend met de vraagstukken die er spelen in het gebied.

Het project begint op locatie, met een aantal presentaties van gebiedsdeskundigen en een (wandel)excursie door het gebied.

Bijzonderheden

De ODMH (de heer S. Kuipers) geeft één van de startpresentaties, nl. over de ontstaansgeschiedenis van dit gedeelte van het Groene Hart.