Studieproject Bodegraven Noord


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 13:00
Locatie
Gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 te Bodegraven
Doelgroep

Studenten van de opleiding Landscape & Environment management (LEM) van de Hogeschool Inholland Delft.

Omschrijving

Een studieproject dat Gemeente Bodegraven-Reeuwijk samen met Hogeschool Inholland organiseert voor Bodegraven Noord. De opleiding is een groene opleiding en houdt zich bezig met het inrichten en beheren van natuur en landschap, inclusief stedelijk groen en stad-landovergangen. Er wordt samengewerkt met het werkveld en hebben hiervoor samen met o.a. een aantal Groene Hart-gemeenten en Stichting Groene Hart,  de Groene Hart academie opgericht (http://www.groenehartacademie.nl/  )

Meer informatie

De studenten moeten voor Bodegraven Noord  (Meijepolder/ Noordzijderpolder/ polder Weijland)  ruimtelijke scenario’s maken en deze uitwerken in een inrichtingsplan / ruimtelijk ontwerp (met nadruk op natuurontwikkeling, toekomstbestendige landbouw, water, recreatie en vrije tijdsbesteding).

Het idee is dat de groep studenten (36) met een frisse blik naar het gebied gaat kijken en verschillende toekomstscenario’s voor het gebied ontwikkelt en uitwerkt in ontwerpvoorstellen. Rekening houdend met de vraagstukken die er spelen zoals de verzilting, bodemdaling, kweldruk en kansen die er liggen m.b.t. natuurontwikkeling (EHS) verbrede landbouw, (water)recreatie en andere mogelijke functies in het gebied.

Het project begint op locatie, met een aantal presentaties van gebiedsdeskundigen en een (wandel)excursie door het gebied (Meijepolder).

Bijzonderheden

De ODMH (Sake Kuipers) geeft één van de startpresentaties, nl. over de ontstaansgeschiedenis van dit gedeelte van het Groene Hart.