Bekendmakingen


hier komt de algemene tekst voor bekendmakingen. In het kort wat ODMH doet.

Vergunningen gemeente

<hier nog een algemene tekst toevoegen, welke informatie hier te vinden is>.

Provinciale vergunningen

<hier moet nog een korte inleidende tekst komen>

Handhavingsbeschikkingen

ODMH publiceert de handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de Provincie Zuid-Holland vallen.
Let op: de handhavingsbeschikkingen van de BRZO en de Rie-4 bedrijven vallen hier niet onder! De ODMH inspecteert de bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels.
Overtreedt een bedrijf deze regels, dan handhaaft de ODMH en legt een handhavingsbeschikking op, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Provinciale bedrijven in regio Midden-Holland

Wilt u weten welke provinciale bedrijven er zijn in onze regio, lees dan de informatie over 'provinciale bedrijven in Midden-Holland'.

Besluiten ODMH

<hier moet nog een inleidende tekst komen over welke informatie te vinden is op deze pagina>

Besluiten ODMH