Kennismiddag Omgevingswet over vier aspecten van de stelselwijziging

Gepubliceerd op 17 mei 2019

Op woensdagmiddag 12 juni organiseert  de ODMH de kennismiddag Omgevingswet. De Omgevingswet treedt volgens planning in 2021 in werking.

In overleg met zijn regiogemeenten heeft de ODMH het voortouw genomen om een kennismiddag te organiseren voor zijn regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland over vier aspecten uit de stelselwijziging: Bodem, Geluid, Omgevingsveiligheid (EV) en Omgevingseffecten (bedrijfs-)activiteiten. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de voorbereiding van de veranderingen die op gemeenten en provincie af komen.

Om u een idee te geven: Met de Omgevingswet verdwijnen de Wabo en het Activiteitenbesluit. Maar hoe kan een gemeente dan voor bepaalde branches en activiteiten gebiedsgerichte regels vaststellen? Wat betekent de verschuiving van bevoegd gezag van provincie naar gemeente op bodemgebied? En wat zijn de consequenties van de wijzigingen van de monitoring van geluid van wegen en het geluid van bedrijfsmatige activiteiten? Wat zijn de aandachtsgebieden die voor Omgevingsveiligheid gaan gelden en welke beperkingen gelden daar?

Klik hier voor het programma (pdf, 306 kB). Er zijn drie rondes met vier interactieve presentaties, u kunt drie van de vier presentaties bijwonen.
Via https://bijeenkomsten.odmh.nl/  kunt u zich aanmelden voor één presentatie per ronde.