Nieuwe regels energiebesparende maatregelen bedrijven

Gepubliceerd op 2 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven.
Bedrijven die onder de reikwijdte van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, zijn vanaf 1 juli verplicht om vierjaarlijks het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen. Dit wordt ook wel de Informatieplicht of Omgekeerde bewijslast genoemd.

Via de wetchecker Energiesparing kunt u controleren of uw bedrijf onder deze regelgeving valt.

Eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels keurmerk etc. kunnen gebruikt worden bij het invullen van de melding. Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de meldingsplicht. U dient zelf in het eLoket een melding te doen.

Informatie- en bespaarverplichting

Uiterlijk 1 juli 2019 moet een melding ingediend zijn waaruit blijkt welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Er was al een verplichting tot energiebesparen op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit, nu komt er een informatieverplichting bij. Momenteel wordt gewerkt aan een eLoket waar de melding ingediend kan worden.

Uw bedrijf voldoet aan de informatieverplichting wanneer er een melding is gedaan in het registratiesysteem. Dit betekent niet dat er ook automatisch voldaan wordt aan de energiebesparing. Bedrijven waarvoor geen Erkende Maatregelen Lijsten voor zijn opgesteld, dienen zelf inzicht te geven in welke maatregelen zij hebben genomen om te voldoen aan artikel 2.15.

Stappenplan informatieplicht

U kunt zich nu al voorbereiden op de informatieplicht met het stappenplan informatieplicht energiebesparing.

Voorlichtingsbijeenkomst Midden-Holland

Op 28 maart organiseren de betrokken bedrijvenverenigingen in samenwerking met de ODMH een voorlichtingsbijeenkomst in Gouda. Meer informatie hierover volgt nog op www.odmh.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de informatieverplichting vindt u op deze website.