Week van de circulaire economie

Gepubliceerd op 14 januari 2019

Maandag 14 januari tot en met  vrijdag 18 januari 2019 is het de landelijke Week van de Circulaire Economie. In heel Nederland vinden meer dan honderd evenementen plaats waarin de circulaire economie centraal staat.

In de regio Midden-Holland zijn ook een aantal initiatieven. In Gouda is er een informatie-ochtend over wasbare luiers, in Alphen aan den Rijn koken leerlingen met onverkoopbare groenten en is er een speciale editie van het Merosch Kenniscafé in Bodegraven, inclusief rondleiding door het circulair gerenoveerde kantoor.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie maken mensen zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Circulaire economie gaat ook over afval. Producten en materialen worden nu als afval afgedankt en vervolgens gestort of verbrand. In de circulaire economie bestaat geen afval meer. Producten en materialen vormen nieuwe grondstoffen aan het eind van hun levensduur. Circulaire economie gaat dus zowel over het begin van een productketen (grondstoffen) als het einde daarvan (afval) en het rond maken van deze keten (afval als grondstof).

Circulaire economie in Midden-Holland

Ook in de regio Midden-Holland is de ontwikkeling van een circulaire economie een belangrijk thema. Al onze regiogemeenten hebben in hun duurzaamheidsbeleid en/of coalitieakkoord aangegeven dat zij stappen willen zetten in de richting van een circulaire economie.

Er zijn in de regio drie sectoren die veel potentie hebben om meer circulair te worden. Dit zijn de landbouw, de bouw en de handel en logistiek. In deze sectoren komen veel restmaterialen vrij die hergebruikt kunnen worden.

De ODMH ondersteunt en adviseert zijn gemeenten bij het opzetten en/of versnellen van de circulaire economie in onze regio.

Organisator Nederland Circulair!

De campagneweek wordt georganiseerd door Nederland Circulair!, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. Klik op de link https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/evenementen/ om de verschillende evenementen te bekijken.