Voorlopig geen verbod op asbestdaken

Gepubliceerd op 5 juni 2019

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om de asbestdaken uit te bannen verworpen.

De voorgestelde wet verplichtte eigenaren om asbesthoudende producten te verwijderen. Het verbod richt zich op asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht. Het gaat hierbij om golfplaten daken en dakleien, niet om dakbeschot.
Dit wetsvoorstel is nu dus van de baan.

Meer informatie: Eerste-kamer-dwarsboomt-verbod-op-asbestdaken