Hoe verduurzaam je een vooroorlogse woning?

Gepubliceerd op 19 februari 2019

In Gouda staan veel vooroorlogse woningen. Hoe krijg je die naar energielabel A? Kunnen die zonder aardgas? Deze vragen kregen de Technasium leerlingen van het Antonius college voorgelegd. Het Technasium werkt praktijkgericht en betrekt externe partijen bij de projecten.

De gemeente Gouda en het Duurzaamheidsplatform Gouda waren opdrachtgever en installateur Kuijpers Installaties Helmond adviseerde inhoudelijk. De gemeente werd mede vertegenwoordigd door de ODMH.

Proeven en oplossingen

Groepjes leerlingen bekeken de karakteristieken van de woningen, enquêteerde bewoners, zochten internet af, benaderde het DuBo-centrum en gingen in overleg met deskundigen. Vervolgens deden de groepjes proeven en werkten oplossingen uit. Deze waren heel divers. De ene bouwde een kas over de woning, de ander verving de gasketel door een waterstofketel. Weer een ander stelde windenergie in de schoorsteen voor. Ook werd een zonnecentrale uitgewerkt en werd isolatie gemaakt van afval.

Halverwege het project bezochten de externe partijen het Technasium om de tussenstand te bekijken. Op posters werden het vooronderzoek en de oplossingsrichting gepresenteerd. De ODMH heeft per groepje feedback en tips gegeven voor de uitwerking.

Pitch

De externen waren ook bij de afsluiting van het project. Elk groepje lichtte in een pitch hun voorstel toe. Daarbij toonden ze zelfgemaakte maquettes of demo-modellen. De ODMH heeft mee beoordeeld. Daarbij bekeek zij of de voorgestelde oplossingen realistisch zijn (vergunningen, ruimtegebruik), of ze voldoende bijdragen aan de energietransitie en hoe het werd gepresenteerd.

Nieuwe denkrichtingen

De school kan op een geslaagd project terugkijken. De externe partijen hebben nieuwe denkrichtingen opgedaan. En de leerlingen? Die zijn nu een stuk beter voorbereid op een wereld in transitie.