Tweede klimaatatelier in Bodegraven-Reeuwijk wederom een succes

Gepubliceerd op 15 april 2019

Ons klimaat verandert: het wordt warmer en hevige buien worden vaker afgewisseld met grotere perioden van droogte. Dat hebben we tijdens de zomer van 2018 allemaal kunnen ervaren. ODMH helpt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om een antwoord te krijgen op de vragen: waar is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kwetsbaar voor wateroverlast, hitte en droogte en hoe kun je de gemeente klimaatbestendig inrichten? We zullen ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat: klimaatadaptatie.

Tijdens het tweede klimaatatelier op 4 april zijn 35 professionals aan de slag gegaan met de thema’s droogte en hitte. Ambtenaren van de gemeente, waterschappen, provincie en GGD waren aanwezig om hier een antwoord op te krijgen. Ook natuurorganisaties, LTO en woningbouwverenigingen namen deel aan deze bijeenkomst en gaven hun  inbreng.

Na een korte aftrap van wethouder Kees Oskam prikkelde dagvoorzitter Wietse Bruinsma de zaal met enkele pittige stellingen. Na de presentatie van Bernd van den Berg (ODMH) over hittestress en droogte gingen de aanwezigen in groepen aan de slag met de door de ODMH gemaakte kaarten.

Effecten van hitte, bedreigingen en kansen

Waar is het op een tropische dag het warmste en wat zijn daarvan de effecten? Niet alleen meer sterftegevallen, maar ook een slechtere waterkwaliteit (blauwalg), bruggen die niet meer open of dicht kunnen, verminderde arbeidsproductiviteit en een grotere energievraag (airco’s); om maar wat voorbeelden te noemen. En ten aanzien van droogte: paalrot, extra bodemdaling, kans op bermbranden en kwetsbare veendijken.
Onder leiding van ODMH en gemeente werd er druk op de kaarten geschreven en geeltjes geplakt, waarbij ook ruimte was voor het benoemen van kansen die de klimaatverandering biedt. Er is daarmee veel kennis opgehaald die nodig is voor het vervolg: het verbeteren van de kaarten, presenteren van de kaarten in een Storymap, het voeren van een “risicodialoog” en het opstellen van beleid.

In ‘eigen huis’ organiseren

ODMH kreeg opnieuw complimenten over de wijze waarop zij het atelier samen met de gemeente heeft georganiseerd. Waar veel gemeenten kiezen voor een extern adviesbureau, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gekozen voor gebiedskennis en expertise van hun eigen ‘huis’adviseur de ODMH.

Op 6 juni april staat het derde atelier op de rol.