Subsidies beschikbaar voor Rijksmonumenten

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Voor eigenaren van Rijksmonumenten zijn er twee mogelijkheden tot het aanvragen van subsidie voor restauratie van hun pand. Dat kan via de Provincie Zuid-Holland en er is ook een mogelijkheid via het Restauratiefonds.

Provincie Zuid-Holland

Van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 stelt de Provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar voor restauratie van rijksmonumenten.

Met deze subsidieregeling wil de Provincie Zuid-Holland naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen. Subsidie voor herbestemming kan alleen worden verstrekt bij de restauratie van het monument.

Restauratiefonds

Per 1 januari 2019 kunnen particuliere eigenaren van een Rijksmonument met woonfunctie een subsidie aanvragen voor de zogenaamde ‘Instandhoudingskosten’. Wat zijn Instandhoudingskosten? Dit zijn kosten die gemaakt worden bij diverse herstelwerkzaamheden bijvoorbeeld het herstel van goten en regenpijpen, het dak of de fundering.

U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, meer informatie over de subsidieregeling.

ODMH

De ODMH voert voor een aantal van haar opdrachtgevers ook de bouw- en woningtoezichttaken uit. Een onderdeel van die taak is het toezichthouden op monumenten in de regio Midden-Holland.