Raadsinformatieavond Regionale Energiestrategie Midden-Holland

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Om raadsleden in de regio Midden-Holland goed voor te bereiden op de keuzes die zij moeten gaan maken in het traject van de Regionale Energiestrategie (RES) is op maandagavond 20 mei hierover een informatieavond georganiseerd.

Gezina Atzema, voorzitter van de bestuurlijke tafel Duurzaamheid, verwelkomde alle aanwezigen, ongeveer 70 personen, en benadrukte de noodzaak van de RES en de relatie tot het Nationaal Klimaatakkoord.

Resultaten energiemodel

Vervolgens presenteerde Ruth Noorduyn, ODMH, de resultaten van het energiemodel in de vorm van scenario’s van zonnevelden en windmolens voor 2030. Deze scenario’s zijn gebaseerd op het einddoel om in 2050 energieneutraal te zijn in de regio Midden-Holland.

Input raadsleden

De input van raadsleden is belangrijk in dit proces. Daarom zijn er deze avond vijf verschillende discussietafels opgezet om het gesprek tussen raadsleden onderling en het gesprek tussen raadsleden, stakeholders en ambtenaren plaats te laten vinden. Netbeheerder Stedin, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, de natuur- en milieufederatie en het duurzaam platform van bedrijven in de regio voerden waardevolle gesprekken met de raadsleden. Ook was het bij een van de tafels mogelijk om de benodigde zonnevelden en windmolens op een grote kaart te plaatsen om een gevoel te krijgen bij de ruimtelijk opgave.

Goede sfeer

Er hing een energieke sfeer, er zijn veel ideeën uitgewisseld, er is nieuwe kennis opgedaan. Of te wel, een geslaagde avond!