De ODMH behaalt mooi resultaat bij landelijke visitatie POKB!

Gepubliceerd op 15 maart 2019

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft in het eerste kwartaal van 2019 een mooi resultaat behaald tijdens de landelijke visitatie door het Platform Overheid Kwaliteit Bodembeheer (POKB).

Een landelijke visitatie is een bezoek van 2 POKB-deelnemers aan een andere POKB-deelnemer. Doel van de visitaties is om de deelnemers aan het POKB te stimuleren hun aanpak voor bodem- en ondergrondtaken verder te verbeteren en te professionaliseren. Dit verloopt, naast deelname aan onderlinge visitaties, ook via uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen alsmede door deelname aan periodiek overleg van het Platform POKB.

Voor de ODMH betekent deelname aan het POKB, dat op positieve en stimulerende wijze de prestaties van de organisatie op het terrein van bodem- en ondergrondtaken voortdurend kan worden verbeterd. Voor de burgers en bedrijven biedt deze continu verbetering waarborgen voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening!

Het POKB assisteert provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van hun werkzaamheden in het bodembeheer.