Minisymposium informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Gepubliceerd op 4 april 2019

Op donderdag 28 maart heeft het  minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’ plaatsgevonden in Gouda. Op 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing van kracht, dit wordt ook wel de omgekeerde bewijslast genoemd. Tijdens dit symposium werden de achtergronden en werking van de nieuwe regelgeving uitgelegd.

Ed Nijpels (Voorzitter van het Klimaatberaad) was aanwezig als een van de gastsprekers. Stef Strik (ministerie van EZK) informeerde de aanwezigen over waar zij hulp kunnen vinden als zij vragen hebben. Met 210 aanmeldingen (bedrijven, medewerkers en bestuurders van diverse gemeenten) was er een hoge opkomst.

De presentaties

Wilt u nog eens nalezen wat er verteld is, dan kunt u de presentaties downloaden.

Binnenkort kunt u daar ook het uitgebreide verslag van de middag lezen.

Samenwerking

De ODMH heeft dit symposium georganiseerd in nauwe samenwerking met Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Wij kijken terug op een goede en informatieve bijeenkomst!