Klimaatatelier Bodegraven-Reeuwijk groot succes

Gepubliceerd op 21 februari 2019

Waar loopt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het grootste risico op wateroverlast en overstromingen? Met deze vraag zijn ruim 40 professionals op 21 februari aan de slag gegaan tijdens het eerste klimaatatelier.

Ambtenaren van de gemeente, waterschappen, veiligheidsregio en GGD waren aanwezig om hier een antwoord op te krijgen. Maar ook raadsleden, LTO en woningbouwverenigingen konden inbreng geven tijdens dit atelier.

Pittige vragen

Na een korte aftrap van wethouder Oskam prikkelde de dagvoorzitter de zaal met enkele pittige stellingen. Deze kans liet de heemraad van Rijnland zo vlak voor de waterschapsverkiezingen niet aan zich voorbij gaan. Na de presentatie van de ODMH over klimaatadaptatie gingen de aanwezigen in groepen aan de slag met de  gemaakte kaarten over wateroverlast en waterveiligheid. Waar staat bij een bepaalde bui water op straat? Welke kwetsbare gebouwen en gebruikers lopen daarbij een risico? Welke polder stroomt als eerste volg bij een dijkdoorbraak?

Vervolg

Onder leiding van de ODMH en gemeente werd er druk op de kaarten geschreven en geeltjes geplakt. Er is daarmee veel kennis opgehaald die nodig is voor het vervolg: het verbeteren van de kaarten, presenteren van de kaarten in een Storymap, het voeren van een “risicodialoog” en het opstellen van beleid.

Eigen huisadviseur

ODMH kreeg complimenten over de wijze waarop zij het atelier samen met de gemeente heeft georganiseerd. Waar veel gemeenten kiezen voor een extern adviesbureau, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gekozen voor gebiedskennis en expertise van hun eigen huisadviseur ODMH.

Volgend klimaatatelier

Op 4 april staat het tweede atelier op de rol. Deze gaat over droogte en hittestress.