Informatieavond voor raadsleden over energietransitie

Gepubliceerd op 1 februari 2019

Maandagavond 28 januari heeft in Gouda een goedbezochte informatieavond plaatsgevonden voor raadsleden van de regio Midden-Holland. De deelnemers, ongeveer 60 personen, zijn hier geïnformeerd over de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie (RES) in Midden-Holland.

Gezina Atzema, voorzitter van de bestuurlijke tafel duurzaamheid, verwelkomde alle aanwezigen. Vervolgens verzorgde de ODMH een presentatie waarin de noodzaak van de RES en de taak van de gemeenteraden daarbij duidelijk werd.

Om meer inzicht te krijgen in de keuzes die de komende tijd genomen moeten worden, is er door raadsleden een spel gespeeld over de regionale warmte potentie. Raadsleden gingen enthousiast aan de slag met het verdelen van de potentieel beschikbare warmte. Waarbij veel discussie opgang kwam over de consequenties van de gemaakte keuzes.

De avond werd afgesloten met de vraag hoe gemeenteraadsleden betrokken willen worden bij dit proces. Wat hebben ze nodig om hun taak uit te voeren? Hierin werd duidelijk raadsleden in een vroeg stadium (inhoudelijk) betrokken willen worden. Ook uitten zij de wens dat er meer van dit soort avonden georganiseerd zouden worden. Een mooi compliment voor de organisatie!