Helpdesk voor vragen over Stikstof en Natura 2000

Gepubliceerd op 29 oktober 2019

Vanaf nu kunnen burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof of het aanvragen van vergunningen terecht bij de helpdesk van BIJ12.

BIJ12 geeft u informatie over toestemmingsverlening, de daarvoor benodigde natuurinformatie, het werken met AERIUS, monitoring en het voormalige Programma Aanpak Stikstof. Iedereen met vragen over stikstof in relatie tot Natura 2000, het aanvragen van vergunningen of over het gebruik van AERIUS, kan hiervoor terecht bij deze helpdesk.

Wie is B12?

Bij12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. Zij ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland.

Meer informatie over de helpdesk Stikstof en Natura 2000.