Geslaagde kennismiddag Omgevingswet

Gepubliceerd op 4 juni 2019

Op woensdagmiddag 12 juni 2019 heeft bij de ODMH de kennismiddag Omgevingswet plaats gevonden. De Omgevingswet treedt volgens planning in 2022 in werking. De kennismiddag was geslaagd!

In overleg met zijn regiogemeenten heeft de ODMH het voortouw genomen om een kennismiddag te organiseren voor zijn regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland over vier aspecten uit de stelselwijziging: Bodem, Geluid, Omgevingsveiligheid (EV) en Omgevingseffecten (bedrijfs-)activiteiten. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de voorbereiding van de veranderingen die op gemeenten en provincie af komen.

Om u een idee te geven: Met de Omgevingswet verdwijnen de Wabo en het Activiteitenbesluit. Maar hoe kan een gemeente dan voor bepaalde branches en activiteiten gebiedsgerichte regels vaststellen? Wat betekent de verschuiving van bevoegd gezag van provincie naar gemeente op bodemgebied? En wat zijn de consequenties van de wijzigingen van de monitoring van geluid van wegen en het geluid van bedrijfsmatige activiteiten? Wat zijn de aandachtsgebieden die voor Omgevingsveiligheid gaan gelden en welke beperkingen gelden daar?

In 3 uur tijd werden deze vragen beantwoordt en passeerden alle wijzigingen de revue waar je als bevoegd gezag voor aan de lat staat. Samenwerk in uitvoering!

Bekijk de gebruikte presentaties.