2050 energieneutraal, wat zijn de scenario's?

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Samen met vijf regiogemeenten (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk), de Provincie Zuid-Holland, de waterschappen uit de regio en een groot aantal andere stakeholders werkt de ODMH aan de Regionale Energiestrategie (RES).

Op maandag 29 april organiseerde team Duurzaamheid van de ODMH een scenariosessie waarbij de gemeenten hun lokale scenario’s presenteerden om in 2050 energieneutraal te zijn.

In de weken voorafgaand aan deze sessie zijn op basis van het Energietransitie Model (ETM) diverse keuzes doorgerekend over o.a. duurzame elektriciteit en warmte.

Samen met de genoemde gemeenten, de provincie, de waterschappen en de stakeholders zijn tijdens deze sessie de eerste stappen gezet om te komen tot een regionaal scenario. Hierin zijn nog vele keuzes te maken.

Op 20 mei aanstaande, tijdens de regionale raadsledenavond in Gouda over de RES, worden onder andere de regionale resultaten uit het ETM gedeeld met raadsleden, provinciale statenleden en leden van de algemene besturen van de waterschappen. Een aantal van de andere stakeholders is bereid gevonden een werksessie vanuit hun perspectief en met de raadsleden in te vullen.