Werkbezoek VNG aan ODMH

Gepubliceerd op 15 oktober 2018

Op dinsdag 2 oktober heeft Mirthe Heikens (ODMH) tijdens een presentatie aan de VNG laten zien hoe de ODMH samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en haar inwoners  betrekt bij het zoeken naar nieuwe locaties voor het opwekken van duurzame energie. Een interessant aspect bij dit project is de participatie van bewoners in combinatie met het gebruik van nieuwe technologie.

Bewonersavonden

In het voorjaar zijn in de 5 dorpskernen bewonersavonden georganiseerd waarin de inwoners aan de slag gingen met de gemeentelijke energieopgave voor huishoudens. Grote A0 kaarten van gemeente werden op tafel gelegd en met stickers konden de bewoners aangeven wat zij geschikte locaties vonden voor zonneparken en windmolens. Zomaar wat plakken kon natuurlijk niet, want er moest wel rekening worden gehouden met de afstand tot woningen, natuur- en stiltegebieden, de wegen en externe veiligheid.

Het resultaat van de 5 avonden samen was meer dan 900 stickers. Deze zijn handmatig digitaal ingevoerd, zodat de resultaten van de 5 avonden over elkaar heen gelegd konden worden. Hieruit kwamen bepaalde locaties sterk naar voren. Zo zijn er 4 zoekgebieden voor windenergie onderscheidden en 4 themagebieden voor zonne-energie.

Interactieve storymap

De resultaten van deze avond zijn op 11 oktober in de volgende ronde gepresenteerd door middel van een interactieve storymap. Hierop kunnen de bewoners inzoomen op bepaalde locaties en ook de geplaatste opmerkingen bij de stickers aflezen. Het vervolgtraject is dat per mogelijke locatie verschillende scenario’s worden uitgewerkt om te bekijken of duurzame opwek daar ook echt mogelijk is. Als voorbeeld is al een 3D simulatie gemaakt van een eventuele locatie. Met 4D wordt ook het effect van de slagschaduw weergegeven. Op deze manier worden oude vertrouwde kaarten gecombineerd met nieuwe technologie, om bewoners meer inzicht te geven en te betrekken bij de energietransitie.