Samen in gesprek over toekomst luchtvaart

Gepubliceerd op 22 november 2018

Op 29 oktober heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op verschillende locaties in het land  gesprekken gevoerd over de toekomst van de luchtvaart.

Bewoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van milieuorganisaties, kleine luchtvaart en luchtverkeersleiding hebben onder andere gesproken over luchtvervuiling, geluidshinder, economie, wonen in de buurt van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport en het gemak van vliegen.

De ODMH was aanwezig om het belang van onze regiogemeenten te behartigen. De opbrengst van de gesprekken neemt het ministerie mee bij het opstellen van de luchtvaartnota 2020-2050. Planning is deze nota na de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden.