Parapluherziening Archeologie in Zuidplas

Gepubliceerd op 20 maart 2018

Op 6 maart jongstleden heeft de gemeente Zuidplas de parapluherziening Archeologie vastgesteld. Een parapluherziening is een bestemmingsplan die als een paraplu over andere, al bestaande bestemmingsplannen heen hangt.

Het bepaalt dat de regels ten aanzien van archeologie die zijn opgenomen in de geldende plannen vervallen en worden vervangen door de regels die zijn opgenomen in deze parapluherziening. Het doel van deze herziening is het bieden van een eenduidige regeling met betrekking tot de bescherming van archeologische waarden in Zuidplas.
De vastgestelde archeologische beleidskaart is de basis voor deze herziening.

Informatie kaart

De informatie uit deze kaart biedt een aantal voordelen. Het zorgt ervoor dat er minder archeologisch onderzoek nodig is in met name het buitengebied. De huizen van particulieren vragen daar minder onderzoek. Als blijkt dat de beoogde plannen niet schadelijk zijn voor het archeologisch erfgoed kan worden afgezien van een onderzoek verplichting.

Rol ODMH

De ODMH adviseert de gemeente Zuidplas onder andere bij archeologie. De medewerkers van de ODMH zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan. Zij hebben o.a. alle archeologische onderzoeken binnen en rondom Zuidplas bekeken, informatie verzameld over de ondergrond en de ODMH adviezen van de laatste zes jaar zijn meegenomen.


Pontje bij Moordrecht