Online Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 16 augustus 2018

Circa 150 Zuid-Hollandse windturbines hebben nu een capaciteit van circa 350 MW, de helft van de windopgave voor 2020. Wind als energiebron levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het energieverbruik in Zuid-Holland. Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020. De ambitie voor Zuid-Holland is om hiervan 735,5 MW aan windenergie te plaatsen.

De komende jaren wordt een aantal windturbines vervangen (repowering) en komen er nieuwe windturbines bij. De Provincie Zuid-Holland heeft daarom een interactieve windkaart ontwikkeld die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. De provincie hoopt met deze kaart meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse windopgave.

Regio Midden-Holland

In de regio Midden-Holland bevinden zich 2 windmolens en een windmolenpark in aanbouw. De ODMH ondersteunt de regiogemeenten in hun duurzaamheidsbeleid. Een onderdeel daarvan is onderzoek naar de (on)mogelijkheid van windmolens/-parken in onze regio.

Brede inzet Zuid-Holland

Zuid-Holland zet in op alle mogelijkheden om ons gezamenlijk energieverbruik te verduurzamen: energiebesparing, zon, aardwarmte, nieuwe technologieën en wind op land. Daarmee draagt de provincie bij aan de doelstelling van het Nationaal Energieakkoord dat 14% van de energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Op de Staat van Zuid-Holland/energie zijn cijfers en kaarten te vinden met informatie over alle genoemde energiebronnen.