Omgevingsraad Schiphol vraagt uw mening!

Gepubliceerd op 17 oktober 2018

Op maandag 15 oktober is de “internetconsultatie toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving” gestart. Deze internetconsultatie is één van de onderdelen van de brede maatschappelijke consultatie die de Omgevingsraad Schiphol (ORS) houdt op verzoek van het kabinet.

Een ieder is bij deze uitgenodigd om via https://www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening zijn/haarmening te geven over de onderwerpen die samenhangen met de genoemde adviesaanvragen. Bij de laatste vraag van de internetconsultatie krijgen mensen de gelegenheid om ook andere onderwerpen aan te dragen die naar hun mening aandacht in de ORS behoeven.

De internetconsultatie kan vanaf maandag 15 oktober tot en met 15 november  worden ingevuld.

De ODMH adviseert zijn regiogemeenten bij geluidsoverlast.