Omgevingsdienst laat kinderen de bodem 'voelen'

Gepubliceerd op 7 juni 2018

In de week van 28 mei tot 1 juni zijn duizenden leerlingen in heel Nederland aan de slag gegaan in de wereld van de aardrijkskunde. Tijdens deze nationale GeoWeek maken leerlingen in hun eigen omgeving kennis maken met de praktijk van aardrijkskunde en worden ze bewust van de bodem onder hun voeten.

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft hier een bijdrage aan geleverd door 2 gastlessen en een excursie te geven aan de groepen 6 van basisschool ’t Carillon in Gouda.

Na een korte introductie over verschillende grondsoorten gingen de leerlingen naar buiten om in de Goudse Hout zelf grondboringen te doen. Groot was het enthousiasme toen werd ontdekt dat in het opgeboorde veen daadwerkelijk resten van planten en hout te zien waren, misschien wel duizend jaar oud! Nadat iedereen even zijn neus in de rottende plantenresten had gehouden ging het op de fiets verder naar de Hollandse IJssel. Op een akker langs de rivier werd heel andere grondsoort opgeboord: rivierklei. Door ‘zelf te doen’ konden de leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie ontdekken.