ODMH werkt mee aan nieuwe provinciale weg

Gepubliceerd op 2 mei 2018

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft gemeenten en de Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever voor verschillen taken en projecten. Voor het project “N207 Zuid” is een langdurige samenwerking ontstaan. Via “detachering bij overheid” detacheert de ODMH een adviseur ROM bij het projectteam N207 Zuid. Het projectteam bestaat uit collega’s van de provincie, medewerkers van ingenieurs bureaus en de ODMH.

Met het project de N207 willen de gemeenten en de provincie de doorstroming van de N207 aanpakken in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude Dorp. Door deze aanpak willen deze partijen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid verbeteren van genoemde gemeenten. In 2016 en 2017 is na het kiezen van de voorkeursvariant in fase 1 door de provincie in samenwerking met de gemeenten  Alphen aan den Rijn en Waddinxveen één voorkeursalternatief verder uitgewerkt (fase 2).

De uitwerking van het voorkeursalternatief is door alle  colleges vastgesteld. De behandeling van het voorkeursalternatie is in het vierde kwartaal van 2017 door gemeenteraden vastgesteld. Woensdag 25 april 2018 heeft de Provinciale Staten ingestemd met het voorkeursbesluit (https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20817/uitvoeringsbesluit/).

Na dit besluit van de Provinciale Staten start het huidige projectteam met de civieltechnische ontwerpen, de milieueffectrapportage en het inpassingsplan. Het streven is dat het Inpassingsplan eind 2020 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.