ODMH neemt deel aan Living Lab

Gepubliceerd op 6 december 2018

De ODMH neemt deel aan Living Lab. Dit  is een intensieve samenwerking tussen Hogeschool Leiden, provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, het bedrijfsleven en diverse gemeenten, waaronder Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Gezamenlijk bereiden wij ons voor op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

Binnen  Living Lab verrichten studenten van Hogeschool Leiden onderzoek naar de verschillende aspecten van de Omgevingswet. De tussentijdse resultaten en uitkomsten van deze onderzoeken delen en bespreken zij met de deelnemers van Living Lab. Voor beide partijen biedt deze werkwijze voordelen. De studenten kunnen aan de slag met een interessant onderzoek en de organisaties kunnen de opgedane kennis en ervaring optimaal benutten.

Naast de samenwerking binnen Living Lab neemt de ODMH ook deel aan andere provinciale en landelijke trajecten. Ook zijn wij trekker van het regionaal overleg Omgevingswet. In dit overleg zijn alle regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland, waterschappen, Veiligheidsregio/Brandweer, GGD, Rijkswaterstaat en de bestuurlijke regio Midden-Holland vertegenwoordigd.