De ODMH en de Landelijke Zwemwaterdag

Gepubliceerd op 1 november 2018

Afgelopen dinsdag 30 oktober vond de Landelijke Zwemwaterdag plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De initiatiefnemers voor deze dag zijn onder andere het ministerie van I&M, de provincies en het overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie.

De dag was bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de officiële zwemwaterlocaties in natuurwater.

Het programma bestond uit diverse workshops en presentaties. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de nieuwe leidraad voor evenementen in en rond water;
  • de communicatie richting de burger;
  • zwemveiligheid;
  • leptospirose en andere opkomende pathogenen;
  • het nieuwe nog vast te stellen blauwalgenprotocol;
  • rollen en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en de omgevingswet.

Aan de ODMH is gevraagd of wij de workshop over communicatie richting de burger op ons wilden nemen. Samen met de gemeente Rotterdam hebben wij die workshop ingevuld. Waarbij de communicatie over de Kralingse Plas als voorbeeld diende van eenduidige communicatie over getroffen maatregelen.