ODMH Express

Gepubliceerd op 24 april 2018

Eind 2017 zijn wij als organisatie in de ODMH Express gestapt. Onder deze noemer richten wij ons op de veranderende samenleving, die een nieuwe dienstverlening van ons vraagt. Een dienstverlening die aansluit bij een mondige samenleving en vraagt om meer participatie en overleg. Ook wetgeving speelt daarop in, zoals de Omgevingswet.

Voor de ODMH als uitvoerende dienst (lokaal verlengd bestuur) vraagt de nieuwe dienstverlening om het verder professionaliseren van competenties als proactief en integraal werken, het voeren van een goede stakeholder dialoog en adviseren in termen van oplossingen en scenario’s (van ‘nee tenzij’ naar ‘ja-mits’). Geldende wet- en regelgeving blijft daarbij  altijd het kader. Uiteindelijk beogen wij in dit traject dat wij onze professionaliteit nog beter in dienst stellen van uw opgaven en die van uw stakeholders. Klanten zien wij in dit verband breed. In 2018 reizen wij met veel plezier verder!