Mogelijke rem op afsteken vuurwerk en vreugdevuur

Gepubliceerd op 17 augustus 2018

Het is al langere tijd droog in de natuur. Om te voorkomen dat er een tekort aan water ontstaat geldt er sinds enige weken een sproeiverbod (voor delen van Zuid-Holland). Er mag niet meer gesproeid worden met oppervlaktewater of drinkwater. Vanwege deze droogte is er een verhoogd risico op natuurbrand. Een dergelijke brand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn daarom in deze periode extra alert en vragen ook uw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen ervan beperken.

Belemmeringen afsteken o.a. voor vuurwerk, vreugdevuren

Het kan zo zijn dat u, ondanks een – gemeentelijke of provinciale - vergunning, geen vuur meer mag maken, bijvoorbeeld om snoeiafval te verbranden, vreugdevuren te hebben of vuurwerk af te steken. Of dit voor uw situatie geldt hangt af van een aantal factoren. Een van de factoren is of er sprake is van een fase 2 zoals benoemd op www.natuurbrandrisico.nl. Bij fase 2 kunnen de volgende beperkingen van toepasing zijn:

  • De verleende ontheffingen voor stookverboden zijn niet meer geldig.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de ingediende meldingen of verleende ontbrandingstoestemmingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk. (Dit op grond van artikel 3.7 van de Regeling tot ontbranding brengen vuurwerk).
  • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Onder natuurgebieden worden openbaar toegankelijke gebieden verstaan waar gras en/of bomen aanwezig zijn

De ODMH (voert namens Provincie Zuid-Holland) in de regio Midden-Holland overleg met de betreffende veiligheidsregio of er sprake is van extreme droogte. Als dát het geval is dan wordt bekeken welke belemmeringen van toepassing zijn. Mocht dat de situatie zijn dan wordt u daarover schriftelijk geïnformeerd.


Natuurbrand