Midden-Holland als proeftuin voor innovatieve oplossingen voor bodemdaling

Gepubliceerd op 12 april 2018

Bij de aanleg van een fietspad in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland volgens een specifiek procedé bodemstabilisatie toegepast. Door kalk en gips te mengen met de veengrond ontstaat een compactere bodem.
De bodem in de Krimpenerwaard bestaat voor het grootste deel uit slappe veengrond. Veendiktes van 10 meter zijn geen uitzondering. Het aanleggen van infrastructuur op dergelijke slappe grond is normaal gesproken tijdrovend en kostbaar.

Specifiek procedé

Met deze nieuwe methode kan tijd en geld worden bespaard. Andere voordelen van deze methode zijn: minder gebruik van primaire grondstoffen (zoals zand en grind), minder transportbewegingen bij de aanleg (dus ook minder CO2-uitstoot, minder overlast voor omwonenden en minder schade aan lokale wegen) en minder restzettingen van de aanlegde weg.

De nieuwe methode bestaat eruit dat de veengrond ter plaatse met bindmiddel tot een diepte van ruim 3 meter wordt gemengd met een soort grote staafmixer. Het bindmiddel bestaat uit cement met kalk en gips. Het bindmiddel gaat een reactie aan met het veen. Na een maand is er voldoende uitharding bereikt en kan de weg worden geasfalteerd. In dit geval betrof het dus een fietspad, gelegen tussen de Koolwijkseweg en de Benedenheulseweg.

Regelgeving en functie ODMH

De ODMH heeft getoetst of de gestabiliseerde grond voldeed aan de regelgeving. Het bleek dat er nikkel uit de grond loogt naar het grondwater. Nikkel zit van nature in de veengrond. Het gaat niet om een verontreiniging het is een natuurlijk proces dat plaatsvindt in de bodem. Daarom hoeft de grond niet te worden gesaneerd. Wel wordt het grondwater de komende jaren nog gemeten om te onderzoeken wat er gebeurt met het nikkel. De verwachting is dat nikkel langzaam maar zeker weer wordt gebonden aan de bodemdeeltjes. Als dit het geval is, kan de ODMH groen licht geven voor het doortrekken van het fietspad naar de Beijerscheweg. De provincie wil deze aansluiting graag op dezelfde manier realiseren, zodat tegen lagere kosten en minder CO2-uitstoot de fietsrecreatie wordt gestimuleerd.

In opdracht van, en ook in samenwerking met, de regiogemeenten zorgt de ODMH ervoor dat de bodem in de regio Midden-Holland geschikt is en blijft om op te wonen, te werken, te recreëren en te produceren voor de huidige en toekomstige generaties.