Limesweg, Unesco werelderfgoed?

Gepubliceerd op 22 augustus 2018

De Oude Rijn vormde vroeger de noordgrens van het Romeinse Rijk en ten zuiden ervan liep de zogenaamde Limesweg. Deze Limesweg is op sommige plekken nog in de bodem aanwezig. Vanwege het grote historische belang, is het Rijk voornemens om de Romeinse Rijksgrens (de Limesweg, maar ook wachttorens en forten langs de route) in Nederland voor te dragen voor Unesco werelderfgoed.

Die Unesco-status zal niet alleen een erkenning van de waarde van dit Romeinse erfgoed zijn, maar ook leiden tot een betere bescherming ervan. Het is belangrijk om te weten of de weg inderdaad aanwezig is, hoe diep deze ligt en hoe goed of slecht hij bewaard is gebleven. Om dit te bepalen is in 2017 een grootschalig booronderzoek uitgevoerd.

Volgende stap

Nu de resultaten van het booronderzoek bekend zijn is het tijd voor de volgende stap in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het proefsleuvenonderzoek is momenteel in voorbereiding en zal bestaan uit het graven van 13 proefsleuven verdeeld over percelen in Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden.

Betrokken partijen

Bij het project zijn de gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeente Woerden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nederlandse LimesSamenwerking, Omgevingsdienst Regio Utrecht en de ODMH betrokken.

De ODMH en de ODRU vertegenwoordigen hun regiogemeenten inhoudelijk. Daarnaast is de ODMH namens alle betrokkenen de opdrachtgever van dit onderzoek. De werkzaamheden zullen in september worden uitgevoerd. De eerste resultaten worden verwacht in oktober. Eind 2018 zal vermoedelijk het eindrapport klaar zijn.

Hoe zag het eruit?

De Limesweg kan er op verschillende manieren hebben uitgezien, zoals ook blijkt uit de foto’s.

Limesweg 1_verkleind

Limesweg 1: op de dikke grijze laag onderin de put ligt een pakket van ongeveer 10-15 cm dik met grind, steentjes en aardewerk. Dit is het wegdek.

Limesweg 2_verkleind

Limesweg 2: iets moeilijker te zien maar ongeveer ter hoogte van de plastic zak tot net voorbij het bordje in de sleuf kunt u een donkere band ontwaren in het profiel. Ook dat is de weg.

En nu?

Op basis van de resultaten van het eindrapport wordt bekeken of de resten inderdaad goed genoeg bewaard zijn gebleven om ze voor te dragen voor Unesco werelderfgoed. De daadwerkelijke nominatie vindt plaats in 2020.