Alles op de kaart bij de ODMH

Gepubliceerd op 27 augustus 2018

Op woensdag 19 september geeft Nol Witte (ODMH) tijdens de Esri GIS Conferentie 2018 een keynote presentatie over hoe de ODMH zijn Geografisch Informatie Systeem (GIS) heeft ingebed in zijn informatievoorziening.

De ODMH is een van de eerste Omgevingsdiensten die dit systeem op dergelijke wijze heeft ingebed in zijn organisatie. Op deze wijze is alle informatie ook via een kaart vindbaar en bruikbaar. Waardoor de dienst zorgt voor een gelijke informatiewisseling tussen medewerkers, opdrachtgevers, ketenpartners en, waar mogelijk, burgers en bedrijven.

Wat is GIS?

Is de afkorting van Geografisch Informatie Systeem. Het is technologie waarmee men beter informatie kan visualiseren, bewerken en analyseren. Dit gebeurt op basis van de locatie. De visualisatie van een GIS is meestal een (digitale) kaart.

GIS Pro Award

In 2017 heeft Nol Witte de GIS Pro Award ontvangen voor de voortrekkersrol die hij op GIS-gebied heeft binnen de ODMH.

Meer informatie over de Esri GIS Conferentie 2018