Integrale inspectie in de gemeente Zuidplas

Gepubliceerd op 16 april 2018

Op verzoek van de gemeente Zuidplas heeft er onlangs een integrale inspectie plaatsgevonden in Moordrecht. Bij deze inspectie was de Politie, Stedin en ook de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) betrokken.

Het ging om twee bedrijfsverzamelgebouwen waarin de afgelopen periode diverse bouwactiviteiten hadden plaatsgevonden. Waardoor er twijfel was ontstaan over onder andere de brandveiligheid van het gebouw. Ook waren er sporen die konden duiden de op het aanleggen van een hennepkwekerij.

Tijdens de inspectie zijn in diverse panden zogenaamde entresolvloeren aangetroffen waarvoor geen omgevingsvergunning is aangevraagd/verleend. Bij een aantal van deze vloeren ontbrak een constructieve samenhang. De gebruikers van deze vloeren zijn hierover direct in kennis gesteld en waar nodig is er door de ODMH direct verzocht om de aanwezige goederen te verwijderen.

De diverse aangetroffen vloeren deden dienst als opslag, bar en (vermoedelijke) woonruimte. Tevens is in een van de bedrijfsruimtes een illegaal garagebedrijf aangetroffen. Waarna ook een medewerker van de wachtdienst Milieu ter plaatse is gekomen. Die heeft de ruimte geïnspecteerd op overtredingen ten aanzien van de wet Milieubeheer.

De ODMH voert milieutaken uit in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Op deze manier draagt de dienst bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.