Handreiking voor aardgasvrije en energie neutrale nieuwbouw

Gepubliceerd op 24 juli 2018

De gebouwde omgeving zal steeds meer moeten worden losgekoppeld van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) in werking getreden. Dat betekent dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw officieel is vervallen. Daarnaast kunnen bouwprojecten waar binnen de vergunning al in aardgas is voorzien, maar waar nog niets is aangelegd, vaak alsnog aardgasloos worden gepland.

Maar wat betekent dit voor projectleiders en gemeenten? Want hoe doe je dat, aardgasloze wijken bouwen? Wat komt daarbij kijken?

De regiogemeenten in Midden-Holland onderkennen dat het belangrijk is dat de investeringen die de komende jaren in Midden-Holland worden gedaan, passen bij een CO2-arme en fossiele-energievrije-samenleving. Technisch en financieel zijn er voldoende mogelijkheden om hierin te voorzien. De regiogemeenten hebben in hun beleidsstukken veelal als uitgangspunt opgenomen dat nieuwbouw energieneutraal en/of aardgasvrij is. Om zijn gemeenten te ondersteunen heeft de ODMH de Handreiking aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouw Midden-Holland (pdf, 1.1 MB) opgesteld.

Deze handreiking is bedoeld voor beleidsmedewerkers en projectleiders die zich bezig houden met nieuwbouw en vergaande transformatie van gebouwen naar een woonfunctie. Zij geeft enerzijds handvatten om met ontwikkelaars in gesprek te gaan om tot aardgasloze plannen te komen en anderzijds informatie over wat er bij aardgasloos bouwen komt kijken.