Gezocht..., locaties voor duurzame energie in Bodegraven-Reeuwijk

Gepubliceerd op 22 maart 2018

In 2035 wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk klimaatneutraal zijn. De gemeente wil dat de dorpen leefbaar blijven omdat ook de toekomstige generaties in een schone omgeving moeten kunnen leven.

Dit betekent dat alleen energie besparen niet genoeg is. Om klimaatneutraal te worden, moet veel duurzame energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen of zonnevelden aan te leggen.

De afgelopen weken heeft de gemeente in samenwerking met de ODMH diverse werkateliers georganiseerd. Een werkatelier is een bijeenkomst met inwoners waarin gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor vraagstukken, in dit geval zoeken naar locaties voor duurzame energieopwekking. De gemeente organiseert werkateliers, verspreid over diverse rondes, waarbij steeds verder wordt ingezoomd op locaties voor windmolens en zonnevelden.

De eerste ronde zit er nu op: tijdens vijf avonden in alle dorpen van de gemeente zijn ideeën voor locaties opgehaald. Bewoners gingen ter plekke met een kansenkaart aan de slag waarbij ze windmolens en zonnevelden op schaal op een kaart van de gemeente konden plaatsen. Naast locatiemogelijkheden leverden de avonden veel creatieve ideeën op zoals zonnepanelen als dak boven parkeerplaatsen of op het talud langs de A12.

De zoekgebieden die nu zijn ontstaan worden tijdens het werkatelier in de tweede ronde gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op 14 mei en biedt ruimte voor een discussie over de voorkeuren voor locaties.

De ODMH heeft de gemeente voorzien van cijfers over de energiebehoefte, heeft advies gegeven over ruimtelijke en landschappelijke factoren die van belang zijn bij het zoeken naar locaties en heeft het kaartmateriaal opgesteld. Nu de eerste ronde avonden zijn afgelopen zal de ODMH de opgehaalde input verwerken en op een aantrekkelijke manier presenteren door middel van storymapping.

Tot nu toe zijn de reacties op de avonden overwegend positief, met name door de coöperatieve manier waarop de gemeente dit insteekt: het is het idee dat Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk de windmolens en zonnevelden gaat beheren en de winsten die ermee worden behaald ten goede gaan komen aan de gemeenschap.

Wilt u weten wat de stand van zaken kijk dan op gemeente Bodegraven-Reeuwijk_duurzame energie


Werkateliers1_locaties duurzame energie Bo-Re